Birgit Weber Logotype
Birgit Weber

Kærlighedens faldgruper

Bogens indhold
Kærlighedens faldgruber viser, hvordan forelskelsens beruselse og barndommens overvældende oplevelser hænger sammen. Mange af de problemer, man i et kærlighedsforhold ikke er i stand til at løse, og som ofte fører til skilsmisse, har rod i sådanne oplevelser. Bogen følger et par og deres udviklingsproces gennem to år. De bliver gang på gang bragt ud af balance, når situationer i nuet minder dem om ubearbejdede oplevelser i barndommen.

Undervejs i processen oplever de, hvor vanskeligt det er for dem begge at være ærlige og tale om sig selv. Det er meget nemmere for dem at komme med bebrejdelser og at tale om den anden.

Men de oplever også, at deres liv og kærlighed blomstrer i de situationer, hvor de er i stand til at udtrykke, hvilke følelser den pågældende situation får op i dem.

Bogen er bygget op af en e-mailkorrespondance mellem de to indbyrdes, og også mellem hver af dem og mig. Ind imellem kommenterer og forklarer jeg, hvad der foregår, så man hele tiden bliver vejledt i, hvordan man kan lære at rumme alle de skræmmende følelser, som man ikke var i stand til at rumme og udtrykke som barn.

Lektørudtalelser:

….. En interessant og tankevækkende bog, der dog kræver en engageret læser, der ønsker at gå i dybden med samlivs- og kærlighedsproblemer.

 ….. Det er en inspirerende bog af en fagligt velfunderet formidler.